Návrh systémů strojového vidění

Návrh systémů strojového vidění


Strojové vidění je metodou zavedenou převážně z důvodu zvýšení efektivity a kvality kontroly surovin a výrobků. Velmi často nahrazuje pracovníka, který kontroluje výrobu zrakem. Jedná se ve velké míře o zkušené pracovníky, schopné odhalit i tu nejmenší vadu, ale ani ti nejlepší se nevyhnou únavě očí nebo nepozornosti. Je nutné je v průběhu pracovní doby střídat a jsou pro zaměstnavatele finančně nároční. Oproti tomu počítač a kamera se „neunaví“, je možné mít systém aktivní bez přestávky, údržba takového stroje je většinou nenáročná a po jeho pořízení už často nejsou třeba žádné další náklady (pokud nepočítáme napájecí energie a média pro zálohování snímků). Strojové vidění má navíc nespornou přednost také ve schopnosti zaznamenat během okamžiku velké množství objektů v zorném poli kamery, nebo v možnosti zaznamenat a analyzovat velmi rychlé děje.

Typické aplikace

Workswell s.r.o. nabízí systémy strojového vidění (nejen) pro tyto aplikace:

  • detekce povrchových vad
  • vyhledávání objektů, nalezení polohy
  • počítání, kontrola úplnosti a zabalení
  • měření a kontrola tolerancí
  • identifikace barev

Naši technici jsou pro vás připraveni navrhnout systém, který bude dle vašich požadavků vyhodnocovat kvalitu výrobků či výroby. Vytvoříme dle požadavků vaší aplikace vhodnou sestavu kamery, osvětlovače, objektivu a dalšího potřebného příslušenství pro získání kvalitních snímků za účelem dalšího vyhodnocení.

Dále navrhneme vhodný algoritmus strojové vidění či videometrie pro analýzu a vyhodnocení pořízených obrazových dat. Na základě této analýzy pak může být například z výrobní linky vyřazen zmetkový výrobek, pozastavena výroba či upraven celý výrobní proces.

Strojové vidění také představuje objektivní zdroj dat pro manažerská rozhodnutí a je cenným zdrojem statistických dat. Pomáhá například stanovit zmetkovitost výroby, efektivitu jednotlivých výrobních procesů, změnu kvality při střídání různých dodavatelů polotovarů apod.

Systémy strojového vidění

Do svých systémů nejčastěji používáme prvky strojového vidění a průmyslové kamery různých firem. Ty představují skvělý poměr mezi cenou, kvalitou, kompatibilitou a především rychlostí vývoje aplikací a jejich parametrizovatelností.

 

 

Čtečky čárových a QR kódů

Jednou z nejčastějších aplikací je nasazení čteček čárových kódů. Nabízíme kompletní portfolio čteček čárových kódů a poradenství při jejich nasazení.