W-Technika group s.r.o. je zelená firma

Certifikáty získané společností W-Technika group s.r.o.

Společnost W-Technika group s.r.o. vykonává svou činnost v souladu s českou i unijní legislativou. Dodržování zákonů a předpisů lze doložit následujícími osvědčeními a certifikacemi, které byly společnosti W-Technika group s.r.o. uděleny na základě plnění daných kritérií.

Zelená firma

Vstoupili jsme do projektu určeného všem firmám, které nejsou lhostejné k životnímu prostředí a uvědomují si svou zodpovědnost za jeho stav. Hlavním cílem projektu Zelená firma je zabránit, aby drobný elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

Osvědčení REMA System

Osvědčení REMA Battery

Společnost W-Technika group s.r.o. plní povinnost zpětného odběru baterií a akumulátorů v rámci kolektivního systému REMA, a.s..

Informace o možnostech zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení naleznete zde.

Osvědčení REMA System

Osvědčení REMA System

Společnost W-Technika group s.r.o. plní povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu v rámci kolektivního systému REMA, a.s..

Informace o možnostech zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení naleznete zde.