Průmyslová automatizace a MaR

Průmyslová automatizace a MaR

I když je hlavním zaměřením společnosti W-Technika group s.r.o. především strojové vidění, termografie (včetně například aktivní termografie a NDT termografických systémů) a kolaborativní robotika, věnujeme se také průmyslové automatizaci a průmyslovým měřicím systémům na bázi PLC a prvků společnosti National Instruments. S těmi se obvykle setkáváme jako se součástmi námi dodávaných systémů (pak také implementujeme řídicí algoritmus), nebo jako s prvky nadřazeného systému, s nimiž je třeba zajistit komunikaci.
Dále se zabýváme vývojem softwarových aplikací na zakázku v prostředí LabVIEW, LabVIEW Real-Time či LabVIEW FPGA.
Jsme certifikovaným dodavatelem systému ThermoInspector společnosti Workswell s.r.o. pro aplikaci tohoto NDT termografického systému.

Úplnost naší dodávky

Dodávka našeho systému zahrnuje všechny nebo některé z níže uvedených součástí

  • Elektroprojekce – návrh elektrického zapojení
  • Průmyslový software – návrh a implementace algoritmů logického řízení, provozní ověření
  • Konstrukce – realizace jednotlivých dílů, elektrická zapojení, zakázková výroba mechanických komponent
  • Výroba instalace a služby – výroba elektrorozvodné skříně a dalších komponent, montáž do výrobního procesu, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, tvorba uživatelské příručky a provozního manuálu