O nás

Průmyslová automatizace

Společnost W-Technika group s.r.o. se zaměřuje na moderní trendy v automatizaci, tj. na oblasti strojového vidění a videometrie, precizní kooperativní a kolaborativní robotiky a termografické diagnostika a to například včetně nejmodernějších tzv. chytrých termokamer. Efektivní nasazení a kombinace těchto moderních technologií umožňuje společnosti W-Technika group s.r.o. realizovat obvykle doposud nenaplněné potřeby zákazníků a přispět nejen ke zlepšení a zefektivnění kvality výroby, ale také přispět k přechodu na Průmysl 4.0. Společnost W-Technika group s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Workswell s.r.o. v oblasti integrace systému Workswell ThermoInspector.

Typické aplikace termografie:
 • indukční svařování hliníku
 • laserové svařování plastů
 • měření rozměrů a stanovování kvality výrobků
 • kontrola teploty plastových dílů před lisováním
 • kontrola homogenity plastových výlisků
Typické aplikace strojového vidění:
 • detekce povrchových vad
 • vyhledávání objektů, nalezení polohy
 • počítání, kontrola úplnosti a zabalení
 • měření a kontrola tolerancí
 • identifikace barev
 • apod.

Typické aplikace kolaborativní robotiky
 • jemné mechanické montážní práce
 • lepení a nanášení maziv, sváření
 • injekční vstřikování
 • kooperativní obsluha zařízení
 • laboratorní testy, příprava chemických činidel

Inspekce průmyslových procesů

Druhým segmentem, kterému se společnost Workswell s.r.o. věnuje je oblast diagnostiky výrobních procesů i jednotlivých technologických celků. K inspekci používáme moderní přístrojové vybavení: ruční termokamery, ultrazvukové detektory a průmyslové drony DJI vybavené nejmodernější termokamerou Workswell WIRIS.

Typické aplikace
 • termální kontrola výrobních procesů
 • prediktivní údržba průmyslového podniku, kontrola elektrických rozvaděčů a rozvoden
 • hledání úniku plynů
 • diagnostika horkovodů, teplovodů a parovodů (únik média, stav tepelné izolace)
 • diagnostika a ladění výrobních procesů vysokorychlostní kamerou
 • diagnostika zatékání do plochých střech (využití dronů)
 • 3D mapován